सरळसेवा भरती 2015, शुद्धीपत्रक क्र. 1( भाग-2) अंतिम गुणवत्ता प्राप्त उमेदवारांची निवड सूची व मंडळ निहाय नियुक्ती यादि NEW

सरळसेवा भरती २०१५ : शुद्धीपत्रक क्रमाक १ , भाग -२ निकाल व प्रतीक्षा यादी

सरळसेवा भरती २०१५ : कागदपत्र पडताळणी वेळापत्रक व पात्र उमेदवारांची यादी

 

सरळसेवा भरती २०१४ वाहनचालक अंतिम गुणवत्ता प्राप्त पात्र उमेदवारांची निवड सूची (भाग -१)

सरळसेवा भरती २०१४ : वाहनचालक कागदपत्र तपासणीकरिता पात्र उमेदवाराची यादी

सरळसेवा भरती २०१५ : वाहनचालक वैद्यकीय चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

सरळसेवा भरती २०१४ : वाहनचालक भाग ०१ एकूण प्राप्त गुण

प्राप्त गुण भाग- 2

निवडपत्र प्राप्त करून घेणेसाठी पात्र उमेदवारांची वाढीव यादी - (भाग १)

वाहनचालक : व्यावसायीक परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी भाग- 2 व वेळापत्रक

सरळसेवा भरती २०१४ निवेदन

सरळसेवा भरती २०१४ अंतिम गुणवत्ता प्राप्त पात्र उमेदवारांची निवड सूची (भाग -१)  

 

उत्तरतालिका सुधारित NEW

महत्वाची सूचना

Policy | Disclaimer

Collector Office, Beed

good hits